Szkolenia z MS Excel

wtorek, 3 listopada 2009

Filtrowanie

Dostajesz tabelkę, w której masz Imię, Nazwisko i wysokość płacy. Szef chce sprawdzić jak wyglądają zarobki w firmie, chcąc sprawdzić ile osób zarabia poniżej 1000zł. W celu odfiltrowania tych osób (warunek Wysokość płacy mniejsza niż 1000zł) należy użyć filtra.


Zaznacz cały obszar tabelki z danymi następnie

1. Wejdź w menu Dane, Filtr
2. Następnie wybierz Autofiltr

Po tym kroku, przy nagłówkach kolumn powinny się pojawić strzałki. Tak jak na rysunku poniżej.
1. Wybierz strzałkę przy kolumnie Wysokość płacy.
2. Z rozwijanej listy wybierz Niestandardowe
3.
Następnie wybierz pole, Jest mniejsze niż
4.
Wpisz wartość 1000
Na końcu kliknij OK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...