Szkolenia z MS Excel

czwartek, 11 lutego 2010

Sprawdzanie poprawności

Czasem się zdarza, że chcemy sprawdzić poprawność danych. Przykładowo mamy komórkę gdzie ma być wpisany kod pocztowy np. 44-100, ten kod pocztowy składa się z 6 znaków (5 liczb i jeden znak "-
"). Chcemy tak sformatować komórkę, aby w momencie kiedy będzie mniej albo więcej niż 6 znaków, pojawiło się ostrzeżenie np. w postaci czerwonego tła.

Aby to zrobić należy:
 1. Zaznaczyć komórkę do której ma być wpisany kod pocztowy
 2. Z menu Format wybrać Formatowanie warunkowe
 3. Następnie zmienić, "Wartość komórki" jest na "Formuła jest" i do pola obok wpisać =DŁ(A1)<>6. Następnie wybrać przycisk Format i ustawić Deseń na czerwony. (A1 to komórka do której ma być wprowadzany kod)
 Teraz za każdym razem, kiedy DŁUGOŚĆ danych wprowadzonych będzie różna od 6, to znaczy warunek będzie spełniony i komórka pojawi się z czerwonym tłem. 

środa, 10 lutego 2010

Kurs Excela

Zapraszamy na kursy z Excela organizowane przez firmę IT&Business Training z siedzibą w Gliwicach - www.itbt.pl Nasza firma organizuje kursy na terenie całego kraju.

Tylko u nas:
 • Dopasowane szkolenia do potrzeb - przed każdym szkoleniem przeprowadzamy analizę potrzeb
 • Atrakcyjne ceny
 • Po szkoleniu konsultacje
 • Bezpłatny dostęp do e-learningu
Zagadnienia na szkoleniu:
 • Adresowanie komórek
 • Wprowadzanie i edycja danych w komórkach
 • Zaznaczanie komórek, wierszy i kolumn
 • Wypełnianie komórek serią danych
 • Usuwanie danych z komórek
 • Wstawianie wierszy, kolumn i komórek
 • Arkusze - wstawianie, usuwanie i przesuwanie
 • Formatowanie komórek
 • Proste obliczenia
 • Szukaj Wyniku
 • Rodzaje adresowania – względne, bezwzględne i mieszane
 • Funkcje
 • Podział okna arkusza
 • Blokowanie części arkusza
 • Sumy częściowe
 • Drukowanie
 • Korzystanie z tabel przestawnych
 • Korzystanie z wykresów przestawnych
 • Funkcje, tekstowe, logiczne, matematyczne, statystyczne itd
 • Blokowanie arkuszy
 • Blokowanie komórek
 • Wykresy zaawansowane
 • Szablony
 • Operacje logiczne
 • Sortowanie
 • Filtrowanie automatyczne i zaawansowane
 • Wykresy
 • Omówienie funkcji (MIN, MAX, JEŻELI, SZUKAJ.PIONOWO itd)
 • Operacje z wykorzystaniem czasu i daty
 • Importowanie danych z różnych źródeł (baz danych, stron WWW, itd)
 • Wykresy i tabele przestawne
 • Poprawne formatowanie danych
 • Analiza "co jeżeli"
 • Analiza wrażliwościowa
 • Analiza wielowariantowa z wykorzystaniem scenariuszy
 • Optymalizacja danych (szukaj wyniku, Solver itd)
 • Histogram
 • Korelacja
 • Wykorzystanie makr w analizie
 • Formatowanie danych
 • Sortowanie
 • Filtrowanie automatyczne i zaawansowane
 • Wykresy
 • Omówienie funkcji (MIN, MAX, JEŻELI, SZUKAJ.PIONOWO itd)
 • Operacje z wykorzystaniem czasu i daty
 • Importowanie danych z różnych źródeł (baz danych, stron WWW, itd)
 • Wykresy i tabele przestawne
 • Omówienie funkcji finansowych (PMT, FV itd)
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Planowanie płynności finansowej
 • Analiza wielowariantowa z wykorzystaniem scenariuszy
 • Tworzenie własnych funkcji
 • Makra- czyli jak np zapisać liczbę słownie
 • Analiza inwestycji
 • Różnice i współpraca pomiędzy Excel 2003 i Excel 2007.
 • Korzystanie z pomocy
 • Instalacja dodatków (Publikuj jako PDF)
 • Rodzaje adresowań- względne, bezwzględne i mieszane zaawansowane zastosowanie
 • Importowanie i Eksportowanie danych
 • Szczegółowe omówienie i wykorzystanie funkcji (logicznych, finansowych, matematycznych itd.)
 • Analiza danych
 • Tabele przestawne w praktyce
 • Szczegółowe omówienie wykresów (logarytmiczne, świecowe)
 • Wykorzystanie Excela jako bazy danych
 • Rejestracja makr
 • Kopiowanie makr z dostępnych źródeł –WWW
 • Współpraca z Wordem i PowerPointem
 • Zaawansowane opcje drukowania

czwartek, 4 lutego 2010

Macierze w Excelu MACIERZ.ILOCZYN()

Excel pozwala mnożyć macierze. Jeżeli użyjesz funkcji MACIERZ.ILOCZYN(), zorientujesz się, że wynik jest daleko od ideału. Najczęstszym błędem jest to, że wynik ma wyjść macierz 4 na 4 a wynik pojawia się w jednej komórce i jest błędny. Przed przystąpieniem do mnożenia macierzy trzeba przypomnieć sobie trochę teorii z matematyki tak więc:
 • Liczba kolumn w pierwszej macierzy którą chcemy przemnożyć, musi być równa licznie wierszy w drugiej macierzy.
 • Wynikiem z mnożenia macierzy, jest macierz o takiej samej liczbie wierszy jak macierz pierwsza, oraz takiej samej liczbie kolumn jak druga macierz.
Tak więc aby przemnożyć macierz należy:
 1. Wybrać funkcje MACIERZ.ILOCZYN()
 2. Następnie jako tablica1 wprowadzić pierwszą macierz, natomiast jako tablica2 wprowadzić drugą macierz. Nacisnąć OK
 3. Wynik pojawi się w jednej komórce ale nie jest to błąd. Teraz musisz obliczyć ile wynik będzie miał wierszy i ile kolumn (PAMIĘTAJ: Wynikiem z mnożenia macierzy, jest macierz o takiej samej liczbie wierszy jak macierz pierwsza, oraz takiej samej liczbie kolumn jak druga macierz.) . Należy zaznaczyć pola w których ma się pojawić wynik, następnie edytować funkcję, (np. wybierając klawisz F2) w końcu naciskamy kombinacje klawiszy CTRL+SHIFT+ENTER i wynik powinien pojawić się zaznaczonych polach.

Zaznaczanie obszernych zakresów komórek

Czasem zdarza się, że w Excelu musimy zaznaczyć obszerny zakres komórek. Często robiąc to myszką nie mamy odpowiedniej precyzji, to zjedzie nam zaznaczenie za nisko to za wysoko. Stąd w Excelu możemy zrobić to automatycznie.

Załóżmy, że chcesz w Excelu zaznaczyć zakres od komórki A1 do C45. Ważne, że w Excelu słowo "do" jest zastępowane znakiem ":". Tak więc ten zakres będzie wyglądał tak: A1:C45. Są dwa sposoby zaznaczenia takiego zakresu:

 • W Polu Nazwy wpisujemy A1:C45 i naciskamy Enter.
 • W arkuszu naciskamy przycisk F5 (powinno pojawić się okno Przechodzenie do) i tam również wpisujemy A1:C45
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...