Szkolenia z MS Excel

czwartek, 29 kwietnia 2010

Wyświetlanie kwot ze znakiem plusa i minusa

 Jeżeli wpiszemy liczbę dodatnią, pojawia się ona domyślnie bez znaku. Natomiast liczba ujemna pojawia się już ze znakiem minus. A teraz jak zrobić aby liczby wyświetlały się ze znakiem +. W tym celu

  1. Należy zaznaczyć komórki w których po wpisaniu ma się pojawić poprawnie sformatowana liczba
  2. Naciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy Formatuj komórki
  3. Przechodzimy do Niestandardowego  formatowania
  4. Wpisujemy formułę +0,00;-0,00
Żeby sprawdzić proszę wpisać liczby dodatnie i ujemne

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...