Szkolenia z MS Excel

środa, 23 marca 2011

Test z Excela odsłona pierwsza

Tak sobie pomyślałem, że pewnie dużo osób chciało by sprawdzić swoje umiejętności i rozwiązać test z Excela. Przygotowałem taki test który sprawdza znajomość Excela na poziomie średniozaawansowanym według PTI.

Test excela do pobrania

Zasady testu:
 • Czas do rozwiązania 60 min
 • Każde zadanie jest oceniane w skali 1- zrobione całkowicie, 0- nie zrobione lub zrobione częściowo
 • ściągnięty plik należy rozpakować. W środku znajdują się dwa pliki polecenia.doc plik z poleceniami oraz zadania.xls plik na którym należy pracować.
Mam nadzieję, że w komentarzach napiszecie o swoich wynikach:)

Treść testu mojego autorstwa:
 1. Uruchomić plik zadania.xls
 2. Ustaw Wyliczenie podatku  na środku tabeli
 3. Ustaw tak aby kwoty w kolumnie Roczne przychody, wyświetlały się  w złotówkach z dwoma miejscami po przecinku
 4. Wstawić obramowanie do istniejącej tabeli
 5. Wykorzystując funkcję JEŻELI, wyliczyć stawkę podatkową 18% dla osób zarabiających poniżej 10000zł i 36% dla osób zarabiających powyżej tej kwoty.
 6. W komórce C12 wyliczyć średnią dochodów rocznych
 7. W kolumnie Podatek wyliczyć wartość podatku. Następnie w kolumnie Dochód,  wyliczyć dochód tzn. Roczne przychody – podatek.
 8. Między kolumny B i C  wstawić pustą kolumnę, następnie nazwać ją Pełne Dane
 9. W kolumnie Pełne Dane, wyświetlić zawartość kolumn Imię i Nazwisko.  Pamiętaj aby połączone imię i nazwisko było oddzielone znakiem spacji
 10. Przed kolumnę A wstaw nową kolumnę i nazwij ją Liczba porządkowa. Następnie użyj autonumeracji 1,2,3 itd.
 11. Ustawić nazwy kolumn tak aby były napisane pionowo. Następnie wyrównać do środka w pionie i poziomie
 12. W nagłówku strony wstawić napis „Dochody roczne pracowników ELBRUS”
 13. Zmienić nazwę arkusza na „Rok 2008”
 14. Zawinąć tekst w komórce A17
 15. Stworzyć wykres kolumnowy 3W dla Pełne Dane i Roczne przychody. Wykres ma się pojawić w osobnym arkuszu
 16. Przejdź do Arkusza 2, następnie w komórce B1  wyświetl aktualną datę.
 17. W komórkach B3 i B4 napisz funkcję obliczającą wartości z kolumny A
 18. Używając funkcji ILE.WIERSZY w polu F24 podaj łączną liczbę osób
 19. Zapisać skoroszyt jako rozwiązanie_zadania.xls

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...